Recyklace opláštění

Recyklace a konec životnosti profilů se sluneční clonou.

Jako u všech druhů domovního odpadu je zakázáno pálit kompozitní dřevo na volném vzduchu (článek 84 krajského hygienického nařízení).
Důrazně nedoporučujeme ani používat kompozitní dřevo jako palivo v kotlech. Spalování kompozitního dřeva způsobuje vznik velkého množství škváry.
Důrazně nedoporučujeme používat kompozitní dřevo v grilech.

  • Další informace, viz PU35