Vložení fotovoltaického světla

Jak na terasu nainstalovat osvětlení?

Nejprve navrtejte lamelu. V zájmu zajištění připevnění světla k terase umístěte silikonové těsnění pod přírubu světla. Poté umístěte světlo do vyvrtaného otvoru.
Poznámka: světlo nelze umístit nad nosník, protože jeho šířka je větší než šířka lamely.

Viz PU26