Údržba difúzní pásky

Jak vyčistit terasové LED osvětlení?

Před čištěním LED osvětlení vždy zařízení vypněte a odpojte.

Difúzní páska je produkt na bázi polymeru, který nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu. Dojde-li však k silnému znečištění, lze pásku vyčistit běžným nekorozivním čisticím prostředkem.

K tomu není nutné pásku terasy demontovat.

Nepoužívejte vysokotlaký čistič.