Instalace profilu vnějšího úhlu pro lamelu laťkového opláštění

Toto příslušenství složené ze dvou profilů délky umožňuje vytvořit vnitřní NEBO vnější roh. Jeho hlavní funkcí je pomocí krytu zamaskovat podélné dilatační správy profilů.
Před každou montáží úhlu je nutné zdvojnásobit lišty na každé z přiléhajících stěn.

Pozn.: Všechny hliníkové profily řady obkladových prken Silvadec® byly navrženy na montáž s prolamovaným profilem Silvadec.
Záruka neplatí v případě, že tyto profily jsou montovány s jakýmkoli jiným výrobkem.

Další informace, viz PU29