Právní upozornění & osobní údaje

Právní upozornění a podmínky používání webových stránek

Další používání tohoto webu znamená bezvýhradný souhlas s následujícími podmínkami používání.
Aktuální on-line verze těchto všeobecných podmínek používání je jedinou platnou verzí, a to až do okamžiku, kdy ji nahradí verze nová.

Článek 1 - Právní informace

1,1

Web ve francouzštině (dále jen „web“): https://fr.silvadec.com/

Konfigurátor (dále jen „  konfigurátor "):

  • terasa:  https://silvadec-lead.batitrade.com/SILVA56DEC:LAME_TERRASSE
  • plot:  https://fr.silvadec.vupar.net/produits/cloture/votre-projet-cloture-et-portillon

1,2

Editor (dále jen „editor“): Silvadec
Parc d’Activite de l’Estuaire
56190 ARZAL
RCS Vannes B 439 689 639
Telefonní číslo: 02.97.45.09.00
Fax: 02.97.45.09.89
Emailová adresa:  info[@]silvadec.com
Ředitel publikace: Bénédicte Jézéquel

1.3 Návrh, výroba a hosting

Webové stránky

Návrh, realizace

VUPAR |  11 Rue Paul Pelisson, 44000 Nantes

Vývoj, údržba, hosting

GroupLive | Route de Pliant, 56880 PLOEREN

Konfigurátor údržby

Linaïa SAS | 1, rue Bonne Nouvelle, 35000 Rennes

Ubytování

Icodia | 2, Rue de l’Erbonière – 35510 Cesson-Sévigné

Článek 2 - Přístup na web

Přístup na web je otevřený všem. Přístup na web a jeho používání je vyhrazeno výhradně k osobnímu použití. Souhlasíte s tím, že nebudete používat tento web a informace nebo údaje v něm obsažené pro komerční, politické, reklamní účely a pro jakoukoli formu komerčních nabídek, zejména pro zasílání nevyžádaných e-mailů.

Článek 3 – Obsah webu a konfigurátoru

Všechny ochranné známky, fotografie, texty, komentáře, ilustrace, obrázky, animované i jiné, videosekvence, zvuky, jakož i všechny počítačové aplikace, které lze použít k provozu tohoto webu a konfigurátoru, a obecněji všechny prvky reprodukované nebo použité na web a konfigurátor jsou chráněny platnými zákony týkajícími se duševního vlastnictví.

Fotografie jsou na uznání © note_yn - Fotolia.com // © Yves Berrier // © Samuel Bigot // © Franck Betermin

Jsou naprostým a úplným majetkem editora nebo jeho partnerů. Jakákoli reprodukce, reprezentace, použití nebo adaptace, celých těchto prvků nebo jejich částí, včetně počítačových aplikací, v jakékoli formě bez předchozího písemného souhlasu editora je přísně zakázána. Skutečnost, že editor nezahájí řízení poté, co se dozví o těchto neoprávněných použitích, neznamená přijetí uvedených použití a vzdání se trestního stíhání.

Článek 4 – Správa webu a konfigurátoru

Při správě internetových stránek a konfigurátoru může editor kdykoli:

  • pozastavit, přerušit nebo omezit přístup k celému webu nebo k jeho části a konfigurátoru, vyhradit přístup k webu a konfigurátoru nebo k určitým částem webu a konfigurátoru konkrétní kategorii uživatelů internetu;
  • odstranit veškeré informace, které by mohly narušit jejich fungování, nebo by byly v rozporu s národními či mezinárodními zákony;
  • pozastavit internetové stránky a konfigurátor za účelem aktualizace.

Článek 5 - Odpovědnost

Editor nemůže nést odpovědnost v případě selhání, poruchy, vady, potížím nebo přerušení provozu, které by bránily v přístupu k internetovým stránkám a konfigurátoru nebo k některé z jejich funkcí.

Jste plně odpovědní za materiál pro připojení k internetu a konfigurátor, které používáte. Musíte přijmout veškerá vhodná opatření k ochraně vašeho zařízení a vlastních dat, zejména před virovými útoky přes internet. Nesete také výhradní odpovědnost za internetové stránky a údaje, které konzultujete.

Editor nenese odpovědnost v případě soudního řízení proti vám:

  • z důvodu používání internetových stránek a konfigurátoru nebo jakékoli služby přístupné přes internet;
  • z důvodu nedodržení těchto obecných podmínek.

Editor není odpovědný za jakékoli škody způsobené vám, třetím stranám a/nebo vašemu vybavení v důsledku vašeho připojení nebo vašeho používání internetových stánek a konfigurátoru a v důsledku toho se zříkáte jakékoli možnosti podání žaloby.

Pokud se na editora bude vztahovat smírné nebo zákonné řízení z důvodu vašeho používání internetových stránek a konfigurátoru, mohl by se obrátit proti vám a získat náhradu za veškeré škody, částky, odsouzení a náklady, které by z tohoto postupu mohly vyplývat.

Článek 6 - Hypertextové odkazy

Vytváření jakýchkoli hypertextových odkazů na celém webu nebo jeho části je přísně zakázáno, s výjimkou předchozího písemného souhlasu editora, který o to bude požádán e-mailem.

Editor může toto povolení odmítnout, aniž by musel své rozhodnutí jakkoli zdůvodňovat. V případě, že editor udělí svolení, je to ve všech případech pouze svolení dočasné a může být kdykoli zrušeno, bez povinnosti odůvodnění ze strany editora.

Ve všech případech musí být jakýkoli odkaz na žádost editora odstraněn.
Jakékoli informace přístupné prostřednictvím odkazu na jiné stránky nejsou pod kontrolou editora, který odmítá veškerou odpovědnost za jejich obsah.

Článek 7 – Ochrana osobních údajů

Shromážděné informace  ve formulářích   silvadec.com (fr.silvadec.com a configurateur.silvadec.com)  jsou zaznamenány v počítačovém souboru společností  Silvadec SAS  pro její výhradní použití  a zejména za účelem zpracování vašich žádostí o informace a/nebo cenových nabídek. Jsou uloženy v klientském souboru editora.

7.1 Osobní údaje shromažďované v rámci Evropské unie.

Osobní údaje, které shromažďujeme, jsou uchovávány  po dobu 5 let  a jsou určeny  marketingovým a prodejním oddělením sídlícím v Evropské unii.

Budou požadovány pouze údaje nezbytně nutné pro vystavení cenové nabídky odpovídající vašim potřebám.

7.2 Shromažďované osobní údaje  mimo Evropskou unii.

Společnost Silvadec  má počítačové prostředky určené ke  správě objednávek a žádostí o cenovou nabídku  mimo Evropskou unii.

Uložené informace jsou vyhrazeny k použití dotyčných oddělení a lze je sdělit pouze následujícím příjemcům: Obchodní zástupci pro export společnosti Silvadec a obchodní partneři v exportní zóně.

Někteří z těchto příjemců se nacházejí mimo Evropskou unii, zejména následující příjemci:

• Partneři v oblasti
• Dopravci a zejména DHL pro zasílání balíků/vzorků
• Celní orgány

Těmto příjemcům budou poskytnuty následující údaje:  příjmení, jméno, poštovní adresa, e-mail, telefon, popis projektu.

Přenos těchto údajů příjemcům mimo Evropskou unii je určen k  správě objednávek a žádostí o cenové nabídky.

Země nabízí odpovídající úroveň ochrany,  byly přijaty záruky k zajištění dostatečné úrovně ochrany osobních údajů

7.3 Právo na přístup k osobním údajům

V souladu se  zákonem „IT a svobody“ můžete uplatnit své právo na přístup k údajům, které se vás týkají, a nechat je opravit kontaktováním   Řídícího výboru RGPD, info@silvadec.com, 21 Parc de l'Estuaire, 56190 ARZAL - Francie

Informujeme vás o existenci seznamu pro blokování nevyžádaných telefonátů „Bloctel“, do kterého se můžete zaregistrovat zde: https://conso.bloctel.fr/

7.4 Přenositelnost dat

Na základě zákona o digitální republice ze dne 17. 10. 2016 máte také právo na přenositelnost údajů: můžete nás požádat, abychom vám všechny vaše údaje přenesli na trvanlivé médium, aby je bylo možné předat jinému poskytovateli.

7.5 Osobní údaje a smrt osoby

Máte také možnost rozhodnout, jakým způsobem bude s vašimi osobními údaji nakládáno po vaší smrti tak, že nám sdělíte pokyny týkající se přenosu vašich údajů, a zejména jméno osoby odpovědné za správu vašich digitálních údajů.

Z bezpečnostních důvodů a aby nedošlo k podvodnému požadavku, musí být k tomuto požadavku přiložen doklad totožnosti. Po zpracování požadavku bude tento dokument zničen.

7.6 Předávání osobních údajů třetím stranám

Údaje, které nám předáte, se nepřenášejí ani nepronajímají třetím stranám pro komerční účely.
Určité shromážděné informace však mohou být případně sděleny subdodavatelským třetím stranám, aby mohly provést vaše úpravy.

7.7 Souhlas a specifické vlastnosti

Pokud jsou určité informace povinné pro přístup ke konkrétním funkcím internetových stránek, vydavatel uvede tento povinný znak při zadávání údajů.

Článek 8 – Soubory Cookies

Internetová stránka může automaticky shromažďovat standardní informace. Všechny nepřímo shromážděné informace budou použity pouze ke sledování objemu, typu a konfigurace provozu pomocí této internetové stránky, k vývoji jejího designu a rozvržení a k dalším administrativním a plánovacím účelům a obecněji ke zlepšení služeb, které vám nabízíme.

Uživatel tak může odmítnout registraci souborů cookies konfigurací svého prohlížeče následujícím způsobem:

Pro Microsoft Internet Explorer 6.0 a vyšší:

1. Vyberte nabídku „ Nástroje “ (nebo „ Tools “), Pak „ Možnosti internetu “ „(nebo „ Internet options “).
2. Klikněte na záložku „ Důvěrnost “ (nebo „  Confidentiality “).
3. Kurzorem vyberte požadovanou úroveň.

Pro Microsoft Internet Explorer 5:

1. Vyberte nabídku „ Nástroje “ (nebo „ Tools “), Pak „ Možnosti internetu “ „(nebo „ Internet options “).
2. Klikněte na záložku „ Bezpečnost “ (nebo „  Security “).
3. Vyberte „ Internet “ poté „ Přizpůsobit úroveň “ (nebo „ CustomLevel “).
4. V záhlaví „ Soubory cookies “ vyberte možnost, která vám vyhovuje.

Pro Netscape 6.X a 7. X:

1. Vyberte nabídku „ Úpravy “>  „Předvolby “.
2. Soukromí a bezpečnost.
3. Soubory cookies.

Pro Firefox:

1. Vyberte nabídku „ Nástroje “ > „Možnosti “.
2. Klikněte na možnost „ Soukromý život “.

Pro Safari 3.x pro Mac OS X:

1. Vyberte nabídku „ Editování “.
2. Klikněte na možnost „ Předvolby “.
3. Klikněte na možnost „ Bezpečnost “.
4. Klikněte na „ Zobrazit soubory cookies “.

Článek 9 - Rozhodné právo

Tyto podmínky používání internetových stránek se řídí francouzským právem a podléhají soudům rozhodujícím ve věcech obecného práva, s výhradou konkrétního přidělení jurisdikce vyplývajícího z konkrétního zákona nebo nařízení.

Článek 10 - Kontaktujte nás

V případě jakýchkoli dotazů, informací o výrobcích prezentovaných na internetových stránkách nebo týkajících se samotných stránek můžete zanechat zprávu na následující adrese:  informace[@]silvadec.com