NAŠE NABÍDKY PRÁCE

Neustále hledáme nové talenty, kteří se stanou podporou rozvoje naší společnosti.
Zašlete nám vaši spontánní žádost a my ji pečlivě prostudujeme.

Pokud vaše přihláška odpovídá potřebě z naší strany, budeme vás v krátkodobém nebo střednědobém výhledu kontaktovat. V opačném případě neváhejte svoji nabídku jednou nebo dvakrát ročně opakovat.

Image
URL de Vidéo distante
Spontánní aplikace

Neustále hledáme nové talenty, kteří se stanou podporou rozvoje naší společnosti. Zašlete nám vaši spontánní žádost a my ji pečlivě prostudujeme.