NAŠE NABÍDKY PRÁCE

Neustále hledáme nové talenty, kteří se stanou podporou rozvoje naší společnosti.
Zašlete nám vaši spontánní žádost a my ji pečlivě prostudujeme.

Pokud vaše přihláška odpovídá potřebě z naší strany, budeme vás v krátkodobém nebo střednědobém výhledu kontaktovat. V opačném případě neváhejte svoji nabídku jednou nebo dvakrát ročně opakovat.

Image
URL de Vidéo distante
Image