ISO 50001

Silvadec získal v roce 2022 energetickou certifikaci ISO 50001 díky realizaci konkrétních opatření zaměřených na snížení spotřeby energie a následně i uhlíkové stopy.

Společnost Silvadec zahájila dobrovolný proces certifikace svého úsilí o snížení spotřeby energie. Je to výzva pro naše malé a střední podniky, aby byly kontrolovány třetí stranou, v tomto případě firmou LRQA.

Toto uznání zároveň zavazuje společnost Silvadec k rozvoji systému energetického managementu.

Toto uznání rovněž zavazuje společnost Silvadec v dlouhodobém horizontu, neboť certifikační orgán nás nepřestane podporovat v tom, abychom i nadále vyvíjeli úsilí o zlepšování směrem k energetické střízlivosti.

View pdf

#certifikace