Montáž nosníků

Nosníky bez ohledu na jejich typ je nutno klást s pravidelnými odstupy s ohledem na níže uvedené maximální rozestupy:

  • Úhel mezi nosníky a prkny: 90 | 45 | 30
  • Maximální rozestup mezi osami: 40 cm | 20 cm | 10 cm

Kompozitní nosníky Silvadec® se pokládají jako plovoucí: budou poté stabilizovány vahou lamel a upevňovacími sponami.
Je zakázáno je zalévat nebo ponořovat do betonu nebo upevňovat k zemi na více než jednom bodu, upevňovat mezi sebou nebo lepit.

Při napojování je nutno vždy mezi nimi dodržovat odchylku 10 mm po délce, nebo případně je nerozmisťovat na téže řadě a provést odsazenou pokládku.
Musíte dodržet rozestup 15 mm od stěny nebo případné překážky, aby se umožnil odvod vody a dilatace.

Abyste vyrovnali maximální rozdíly ve výšce 5 mm, používejte výlučně pevné podložky dodávané pro tyto účely v běžné distribuční síti. Musíte je vkládat každých 30 cm pod nosníky z kompozitního dřeva Silvadec®, které nejsou konstrukčními prvky.

Důkladně také doporučujeme klást nosníky ve směru sklonu podkladu, abyste usnadnili odtékání vody.

Je zakázáno klást mřížky, plstěnou podložku nebo geotextilii na nosníky, aby se nebránilo odvětrávání a průchodu vody mezi terasovými prkny.
Doporučujeme vám nechat nosníky přesahovat přes okraje terasy a odřezávat je po dokončení terasy.

V rámci úprav pro přístup pěších (cesty, průchody atd.) je nutné mít na paměti, že terasová prkna musejí být kladena kolmo vůči směru provozu, zejména pak u veřejných prostor.

Viz PU7