Napojit prkno

Vaše terasa je širší než šířka vašich prken? Prkna je nutné napojit

V případě napojení zkontrolujte, zda konec prken spočívá vyváženě na nosnících, odřízněte pak prkna podélně, pokud je to nezbytné.

Z estetických důvodů doporučujeme nezarovnávat napojované spoje.

Všechny informace o instalaci vaší terasy: PU7