Pokládka horizontálních obkladových prken

Rozhodli jste se položit laťkové opláštění horizontálně pomocí spon?

Obkladová prkna lze pokládat se speciálními sponami pro opláštění Silvadec, které zajišťují 15mm dutý spoj mezi prkny (tj. 0 mm ve svislém výčnělku).
Připomínáme vám, že záruka výrobce platí pouze tehdy, pokud se při montáži obkladových prken použijí spony dodané k tomuto účelu. Sáčky se sponami obsahují černé hliníkové spony a černé šrouby VBA z nerezu A2 a frézovanou hlavou o rozměrech 4x30 mm. Spony lze používat pro vodorovnou nebo svislou montáž.

>Více informací, viz PU 29