Pokládka horní kompozitní lišty

Jakékoli kompozitní oplocení musí být doplněno lištou v horní části plotu. Spojka prodávaná zvlášť umožňuje spojení lišty se sloupkem.

Vložte spojky z každé strany lišty do žlábku k tomu určenému. Každá spojka je upevněna k liště pomocí dodaného šroubu (M6 x 12 mm).

Zasuňte poté spojku (spojenou s lištou) na sloupek předtím, než položíte lištu na poslední lamelu.
Sloupek je stále vyšší než naskládaná prkna. Dodržujte POVINNĚ dilatační mezeru NEJMÉNĚ 15 mm mezi krytkou a
horní lištou.

Postupujte podle kapitoly „Technické prvky / Pomoc při pokládce“, kde najdete postup výpočtu výšky sloupku.