Pokládka zatloukaných či šroubovaných obkladových prken

Rozhodli jste se obkladová prkna pro své opláštění zatlouct?

Prkna lze montovat ručním zatloukáním hřebíků nebo s použitím pneumatického hřebíkovače. V tomto případě se může dutý spoj lišit od spoje, kterého lze dosáhnout pomocí spony, nesmí však nikdy klesnout pod 5 mm. Osoba provádějící montáž tedy musí zvolit správnou
ochranu proti dešti v závislosti na dutém spoji a procentuální prostupnosti.

Při montáži je nutné seřídit výkon hřebíkovače tak, aby hlava hřebíku nepronikla více než 1 mm do profilu. Budete muset vyznačit každý hřebík mezi prkny a zarážkami. Hřebíky je nezbytné umístit do středové dutiny. Používejte vroubkované hřebíky o minimální délce 55 mm z nerezu A2.
Při montáži méně než 3 km od moře doporučujeme hřebíky z nerezu A4.

Stejný princip můžete použít i při šroubované instalaci. Je však nezbytné místo předvrtat.

  • Další informace, viz PU29