Test COV

Naše výrobky z kompozitního dřeva jsou ohleduplné k životnímu prostředí a zdraví konečného uživatele. Zejména vykazují velmi nízké emise těkavých organických sloučenin (VOC). To dokazuje získání klasifikace A „Emise ve vnitřním ovzduší“.

Zobrazit PDF