Upevnění lamel na trvalé spony

Jak instalovat a opravit terasová prkna?

Viditelná strana terasových prken a viditelná příslušenství jsou zdrsněna, aby se obnovil vzhled dřeva a snížilo se riziko uklouznutí. Nezdrsněná strana se nesmí používat jako svrchní.

Při montáži doporučujeme klást všechna prkna v tomtéž směru zdrsnění, aby se omezily rozdíly v zabarvení mezi jednotlivými prkny.

 • Je nezbytné udržovat rozestup 5 mm na šířku mezi prkny. Použitím spon bude tato vzdálenost zajištěna. Věnujte pozornost tomuto rozestupu, pokud používáte viditelné šrouby.
 • Je nezbytné udržovat rozestup 5 mm na délku mezi prkny. Tento rozestup kontrolujte pomocí plastových podložek dodávaných se sponami.
 • Kromě upevnění pomocí spon budou muset být prkna kratší než 2 m připevněna k nosníkům na jediném konci šroubením nebo důlkováním shora.
 • V případě krátkých prken (< 80 cm) používejte s upevněním přinejmenším tři opěrné body.
 • Konce každého terasového prkna musí být upevněny k nosníku, aby se zamezilo jakémukoli riziku deformace nebo zlomení. Přečnívající konec nesmí přesahovat 25 mm.
 • Neumisťujte šrouby méně než 25 mm od okraje prkna, jinak hrozí jeho rozštěpení.
 • Lepení se důrazně nedoporučuje, aby bylo umožněno odvětrání a rozměrové výkyvy.
 • Pozor, nešroubujte příliš vysokým utahovacím momentem. Doporučujeme nejprve provést test na odřezku prkna.
 • Pro estetičtější vzhled montáže doporučujeme začínat s pokládkou od stěn konstrukce a vyrovnávat protilehlé konce pomocí okružní pily a pravítka.
 • V případě napojování ověřte, zda konec prken spočívá vyváženě na nosnících, odřízněte pak prkna podélně, pokud je to nezbytné.
 • Z estetických důvodů doporučujeme nezarovnávat napojované spoje.

Upevnění terasy pomocí trvalých spon:
Upevňovací spona a dvojitá spona pomáhají zaručit rozestup mezi prkny minimálně 5 mm na šířku.
Aby byly tyto rozestupy dodrženy, je nutno podložit sponu na dně drážky bez přílišné síly. Nepoužívejte upevňovací spony jiné značky.

V případě hliníkové konstrukce: Šrouby dodané s nerezovými sponami je nutno vyměnit za samovrtný nerezový šroub s frézovanou hlavou Ø4 mm dodávaný s hliníkovými nosníky SILVADEC®.

V případě pozinkovaných ocelových konstrukcí: Šrouby dodané s nerezovými sponami je nutno vyměnit za samovrtný pozinkovaný šroub s frézovanou hlavou maximálně Ø4 mm (není součástí balení).

 • Více informací, PU7