Upevnění terasových prken na demontovatelné spony

Jak připevnit terasová prkna pomocí našich demontovatelných spon?

Nejprve předvrtejte první řadu spon  (šrouby však zcela nešroubujte do spon).

Vložte prkno a předvrtejte druhou řadu spon. Zcela zašroubujte první řadu spon.

Po vložení a upevnění následujícího prkna pomocí jednoduché spony zcela zašroubujte druhou řadu spon.
Tyto kroky opakujte u každé řady prkna, které má být odnímatelné.

Více informací, PU32