Výběr nosníků

Aby se zajistila dostatečná ventilace, nesmějí být brkna nikdy kladena přímo na zem, ale na nosníky  z kompozitního dřeva Silvadec®, z hliníku SILVADEC®, nebo z trvanlivého dřeva (ošetřená borovice třídy IV nebo exotické dřevo).

Nosníky musí mít minimální šířku 42 mm. Výška pod prknem musí být nejméně 50 mm.
Kompozitní dřevěné nosníky Silvadec® (50 x 50 mm) nejsou vyrobeny z nosného materiálu. Je nezbytné je umístit výlučně na plochou zem a po celé délce musejí být položeny na zemi celou délkou (betonový blok nebo zhutněná zem s opěrnými bloky zabudovanými do země).

Nesmějí být umístěny ve vodě. Nesmějí se používat přímo na těsnění (viz referenční normy). Nesmějí se řezat na šířku nebo na tloušťku, pouze na délku. V případě montáže na sloupky nebo piloty doporučujeme používat hliníkové nosníky Silvadec® nebo nosníky z masivního dřeva (ošetřená borovice třídy IV nebo exotické dřevo) nainstalované podle pravidel pokládky (viz referenční normy).

Informace o instalaci na hliníkové nosníky Silvadec® najdete v PU26 – Příslušenství pro terasu.