Výběr upevňovacích prvků pro sluneční clonu

Výběr upevnění a nosné konstrukce sluneční clony spočívá na rozhodnutí osoby, která provádí montáž. Je nutné mít na paměti hmotnost výrobku (3,4 kg/m) a vnější prostředí budovy, zejména pak vystavení větru, a podle toho nadimenzovat vhodnou konstrukci. Výběr upevnění závisí na nosné konstrukci.

Poznámka: Bez ohledu na podklad je nutno upevnění se lamel sluneční clonou provádět do kompozitní výztuže.

Další informace, viz PU35