FDES kompozitní terasa

Neboť jsme co se našich výrobků týče naprosto transparentní, vytvořili jsme v roce 2019 Environmentální a zdravotní prohlášení (FDES)  pro naše kompozitní terasová prkna  Elegance a Atmosphere .

FDES uvádí výsledky Analýzy životního cyklu výrobku a poskytuje zdravotní informace, které umožňují posouzení vlivu budovy na životní prostředí a zdraví z hlediska její ekokoncepce.

Zobrazit PDF