Instalace terasových prken

Na co si dát pozor před upevněním našich prken na vaši terasu

Viditelná strana terasových prken a viditelná příslušenství jsou kartáčována, čímž vzniká vzhled dřeva a dochází ke snížení rizika uklouznutí.
Nezdrsněná strana se nesmí používat jako svrchní.
Při montáži doporučujeme klást všechna prkna v tomtéž směru kartáčování, aby nedocházelo k rozdílům zabarvení mezi jednotlivými prkny.

• Je nezbytné udržovat rozestup 5 mm na šířku mezi prkny (v případě použití spon bude tento rozestup zaručen). Věnujte pozornost tomuto rozestupu, pokud používáte viditelné šrouby.

• Je nezbytné dodržet rozestup 5 mm na délku mezi prkny. Tento rozestup kontrolujte pomocí plastových podložek dodávaných se sponami.

• Kromě upevnění pomocí spon budou muset být prkna kratší než 2 m připevněna k nosníkům na jediném konci šroubením nebo důlkováním shora.

• V případě krátkých prken (< 80 cm) použijte alespoň tři opěrné body s upevněním.

• Konce každého prkna je nutno vždy upevnit na nosník, aby se eliminovalo jakékoli nebezpečí deformace nebo prasknutí. Délka převisu nesmí překročit 25 mm.

• Neumisťujte šrouby blíže než 25 mm od okraje prkna, jinak hrozí jeho rozštěpení.

• Lepení se důrazně nedoporučuje, aby se umožnilo odvětrání a rozměrové výkyvy.

• Pozor, nešroubujte příliš vysokým utahovacím momentem. Doporučujeme nejprve provést test na odřezku prkna.

• Pro estetičtější vzhled montáže doporučujeme začínat s pokládkou od stěn konstrukce a vyrovnávat protilehlé konce pomocí okružní pily a pravítka.