Instalace zakončovacího profilu pro lamelu laťkového opláštění

Kryt spoje se pokládá svisle a umožňuje skrýt dilatační mezeru mezi profily položenými vodorovně. Pro montáž tohoto příslušenství
je nutno ztrojnásobit lišty.

Pozn.: Všechny hliníkové profily řady obkladových prken Silvadec® byly navrženy na montáž s prolamovaným profilem Silvadec.
Záruka neplatí v případě, že tyto profily jsou montovány s jakýmkoli jiným výrobkem.

Další informace, viz PU29