Odolnost proti větru

Naše ploty se přizpůsobí všem druhům půdy a odolávají silnému větru. Náš plot odolá větru až do rychlosti
100 km/h.

Lze jej instalovat až do výšky 1,80 m.