Pokládka kompozitních plotových lamel

Jak se instalují kompozitní lamely oplocení?

Vložte a skládejte lamely do sloupků a vkládejte prostřední lišty. Lamely a prostřední lišty neslepujte, nesvařujte ani nešroubujte mezi sebou ani ke sloupkům.

Bez ohledu na výšku a konfiguraci montovaného plotu je zásadní neumisťovat více než 3 lamely bez prostřední lišty.
Rovněž je nezbytné dodržovat dilatační mezeru u lamel na délku, v řádu 7 mm (+/- 4 mm). Lamely měří 1783 mm (+/- 3 mm) a osová vzdálenost mezi sloupky musí být 1800 mm. Na každé straně je třeba dodržovat dilatační vůli. V případě potřeby prkna znovu přiřízněte a vycentrujte, aby byla tato mezera dodržena.

Pokud jste se rozhodli sloupky zapustit do betonu, neměli byste především zapouštět první lamelu do země. Toto prkno nesmí být v žádném případě namáháno. Lze použít spodní lištu pod první lamelu, která spočívá na zemi, nebo zčásti zabudovaný základní plotový profil namísto první lamely.

V horní části oplocení je bezpodmínečně nutné dokončit instalaci horní lištou. Spojka prodávaná zvlášť umožňuje spojení lišty se sloupkem. Vložte spojky z každé strany lišty do žlábku k tomu určenému. Každá spojka je upevněna k liště pomocí dodaného šroubu (M6 x 12 mm). Poté ZASUŇTE spojku (spojenou s lištou) na sloupek předtím, než položíte lištu na poslední lamelu.

Sloupek je stále vyšší než naskládané lamely. Dodržujte POVINNĚ dilatační mezeru NEJMÉNĚ 15 mm mezi krytkou a horní lištou.
Postupujte podle kapitoly „Technické prvky / Pomoc při pokládce“, kde najdete postup výpočtu výšky sloupku (Viz PU11).