Recyklace lamel

Vše o recyklaci našich prken!

Jako u všech druhů domovního odpadu je zakázáno pálit kompozitní dřevo na volném vzduchu.
Navíc nedoporučujeme používat kompozitní dřevo jako palivo v kotlech a grilech. Spalování kompozitního dřeva způsobuje vznik velkého množství škváry. 

Při instalaci terasy je nutno postupovat v souladu s platnými předpisy, které získáte na obecním úřadě.

Program recyklace Ecobox By Silvadec umožňuje 100% recyklaci odřezků z kompozitního dřeva SILVADEC® v místě výroby.

Získejte další informace o programu recyklování.