Zahájení a dokončení montáže lamel laťkového opláštění

Příslušenství pro začátek a konec profilu lze instalovat pouze horizontálně. Umožňuje zahájit a zakončit montáž svislých nebo vodorovných lamel. Jeho hlavní funkcí je zajistit správné upevnění lamel.

Pozn.: Všechny hliníkové profily řady obkladových prken Silvadec® byly navrženy na montáž s prolamovaným profilem Silvadec.
Záruka neplatí v případě, že tyto profily jsou montovány s jakýmkoli jiným výrobkem.

> Více informací, viz PU 29