Zkoušky CTBA

Zajistit pravidelnost a zaručit našim zákazníkům ty nejlepší výrobky, jsou pro nás zásadní závazky.
A právě proto jsme nechali projít všechny naše kompozitní výrobky různými zkouškami: pevnost v tahu, modul pružnosti, odolnost vůči termitům a dřevokazným houbám,  ale také jsme nechali otestovat jejich pevnost  v tlaku, odolnost vůči tažnosti, vlhkosti nebo dokonce děrování.

Přečtěte si zprávu Technického střediska pro dřevo a nábytek (CTBA).

Zobrazit PDF