Reversil hliníkový nosník

10-ansHliníkový nosník Silvadec® je alternativou dřevěných nosníků nebo nosníků z kompozitního dřeva pro montáž na tvárnice nebo na gumové či plastové klíny. Nabízí konstrukční řešení, zejména pro instalaci na hydroizolaci (vlhké prostředí).

Reversil hliníkový nosník je kombinací několika funkcí, které jsou pro montážní firmu velmi užitečné:

recyclablediskrétní barva

Matná černá barva nosníku se neleskne a činí jej neviditelným pod palubkami. Tím je zajištěna jednotná povrchová úprava.

Vynikající trvanlivost spojovacího prvku

Klipové šrouby jsou díky vnitřnímu vedení drženy v několika závitech v trámu, což nabízí mnohem vyšší odolnost proti vytržení, než když je šroub pouze na tloušťce stěny trámu.

PLUSY

  • Snadná a rychlá montáž konstrukce
  • Vynikající životnost upevnění
  • Tichý chod
  • Multifunkční hliníkový profil
  • Kompletní systém

Kompletní systém

Nosník je navržen jako kompletní systém. Je proto dodáván s montážním příslušenstvím, které je dokonale přizpůsobeno jeho profilu: konektory pro jeho prodloužení, vodorovné a svislé konzoly, upravené šrouby se šestihrannou hlavou. Toto příslušenství je vedeno podél bočních stěn vyrovnávacími dorazy, které zaručují rovinnost a tuhost celku. Stejně jako u klipových šroubů Boční šrouby pro upevnění konektorů jsou vedeny středicí lištou. To usnadňuje a urychluje montáž. K dispozici je sada nastavovacích klínů (plochých nebo s vroubky) a izolačních podložek, které izolují nosník od země a umožňují cirkulaci stékající vody.

systeme-complet

Kompletní systém

Nosník je navržen jako kompletní systém. Je proto dodáván s montážním příslušenstvím, které je dokonale přizpůsobeno jeho profilu: konektory pro jeho prodloužení, vodorovné a svislé konzoly, upravené šrouby se šestihrannou hlavou. Toto příslušenství je vedeno podél bočních stěn vyrovnávacími dorazy, které zaručují rovinnost a tuhost celku. Stejně jako u klipových šroubů Boční šrouby pro upevnění konektorů jsou vedeny středicí lištou. To usnadňuje a urychluje montáž. K dispozici je sada nastavovacích klínů (plochých nebo s vroubky) a izolačních podložek, které izolují nosník od země a umožňují cirkulaci stékající vody.

systeme-complet

100%_recyclabe

10-ans-garantie