Infotéka

Výběr upevňovacích prvků pro sluneční clonu
Výběr upevnění a nosné konstrukce sluneční clony spočívá na rozhodnutí osoby, která provádí montáž. Je nutné mít na paměti hmotnost výrobku (3,4 kg/m) a vnější prostředí budovy, zejména pak vystavení větru, a podle toho nadimenzovat vhodnou konstrukci.
Image
Kompozit Silvadec
Co je kompozit ?  Je to prostě sestava dvou velice odlišných komponent s doplňujícími se vlastnostmi. V případě kompozitního dřeva je dřevo kombinováno s polymerní pryskyřicí.
Image
Recyklace opláštění
Recyklace a konec životnosti profilů se sluneční clonou.
Image
Bezpečnostní list Silvaction
Bezpečnostní list Silvaction, přípravek na čištění plotových a terasových prken z kompozitního dřeva Silvadec®. Zobrazit PDF
Image
Údržba obkladu sluneční clona Elegance
Jak udržovat opláštění se sluneční clonou? Jako každý venkovní konstrukční prvek vyžaduje i sortiment slunečních clon Silvadec® pravidelné čištění. V případě odolných skvrn však můžete opláchnout lamely vodou a podle potřeby očistit kartáčem.
Údržba laťkového obkladu Atmosphere
Image
Listy údržby | Terasa, plot & obklad
Formulář obchodního zástupce
Image
Katalog Pro Terasa, Plot, Fasáda (english versions)