Náš závazek v oblasti životního prostředí

Občany světa od prvního dne

Ve společnosti Silvadec jsme hned od našich začátků  považovali environmentální a společenské otázky  za velice důležité.

Společnost Silvadec získala cenu zodpovědného a udržitelného malého a středního podniku  na regionální úrovni  u příležitosti 11. ročníku soutěže PME RMC.

URL de Vidéo distante

logo iso 14001Certification ISO 14001

Ekologicky odpovědná společnost, v roce 2014 jsme se stali 1. nezávislým výrobcem kompozitního dřeva v Evropě, který získal  certifikace aplikované na systémy environmentálního managementu  ISO 14001 za náš závazek v procesu řízení našich dopadů na životní prostředí (odpad, hluk atd.).

Osvědčení o schválení

logo iso 50001 Certification ISO 50001

Společnost Silvadec France získala v roce 2022 certifikaci ISO 50001 která je výsledkem neustálého úsilí posíleného konkrétními opatřeními na snížení spotřeby energie, realizovanými v roce 2021. SILVADEC je součástí omezeného panelu malých a středních podniků s dvojitou certifikací ISO 14001 a ISO 50001.

Certifikát o schválení

logo label moreLabel MORE

Náš polyetylen je z velké části recyklovatelný. Od roku 2019 každoročně získáváme značku štítek MORE „Mobilized for Recycling“, první evropský label valorizující činnost výrobců plastů ve prospěch oběhového hospodářství a začlenění recyklovaných plastů do výroby. 

pefc logoOsvědčení  PEFC

Musíme také zmínit naše osvědčení PEFC (evropský štítek, který spotřebitelům zaručuje, že dřevo nebo výrobky na bázi dřeva pocházejí z udržitelně obhospodařovaných lesů) : v roce 2011.
Jsme 1. certifikovaným výrobcem kompozitů v Evropě.  Naši dodavatelé jsou také součástí tohoto procesu. 

Osvědčení PEFC

fdesEnvironmentální a zdravotní prohlášení

V roce 2019 jsme  prvním výrobcem, který zavádí   Environmentální a zdravotní prohlášení (FDES)   pro naše kompozitní terasová a obkladová prkna.
FDES umožňuje analyzovat životní cyklus výrobku a posoudit jeho environmentální a zdravotní vlastnosti.

Cíl ? Být efektivní a naprosto transparentní.

logo ademePodpora  ADEME

Proto jsme hned od našich začátků získali podporu ADEME, která ocenila naše zapojení do velkých projektů vedených s logikou oběhového hospodářství a zachování zdrojů.

Karta ADEME

covTest COV

Sledovatelnost a bezpečnost jsou jádrem našeho závazku: naše výrobky neobsahují toxické látky (formaldehydy nebo PVC) ani těžké kovy a emitují velmi málo těkavých organických složek (klasifikace A+). 
Životnímu prostředí ani vašemu zdraví nehrozí žádné nebezpečí. Všechna naše barviva pocházejí z Evropy. 

Protokol o zkoušce COV

Chodit dokola je naše představa o pokroku

Model oběhového hospodářství:

Pozornost, kterou věnujeme původu našich surovin, nás vedla k investicím do naší vlastní továrny na dřevěnou moučku. silvadec fibres logoV roce 2014 vzniká Silvadec fibres  nedaleko největší pily v Bretani, která se  nachází  jen pár kilometrů od našeho historického sídla.
Vznikem tohoto krátkého okruhu se nám podařilo podpořit recyklaci pilařských produktů.
Můžeme tedy zaručit sledovatelnost a kvalitu naší suroviny a zároveň minimalizovat naši uhlíkovou stopu.
Tato vertikální integrace je nyní zapsána v DNA naší skupiny. 
Zvolili jsme čistou a místní produkci a jsme velmi hrdí na to, že podporujeme ekonomiku na našem území. 

Náš 100 % recyklovatelný kompozit 

Od roku 2016 nabízíme inovativní recyklační systém našich prken : Program Ecobox od Silvadec.
Princip je jednoduchý: Z odřezků vašich prken děláme prkna nová.

schema production

 

Chránit planetu  a  zachovat přírodní zdroje  jsou výzvy, které je dnes třeba přijmout v zájmu budoucích generací. My na tento závazek přistupujeme !